Formy terapii

Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności. Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na podstawie obowiązującego standardu. Realizację tych zadań powierzono Zespołowi Opiekuńczo-Terapeutycznemu. Zespół ten wykorzystując umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne lekarzy psychiatrów, lekarzy rodzinnych, psychologa, pracowników socjalnych, specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, personelu pielęgniarskiego, opiekunów oraz innych osób o specjalistycznym przygotowaniu opracował program terapii zintegrowanej, w której różne rodzaje i techniki dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.